OGŁOSZENIE 7 2020r.
Dodane przez Administrator dnia Marzec 25 2020 07:09:46
UWAGA : PREZYDIUM ZO PZW WPROWADZA Z DNIEM 17.03.2020R. MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OGÓLNOZWIĄZKOWYCH ORAZ NA OCHRONĘ I ZAGOSPODAROWANIE WÓD W ROKU 2020 DROGĄ BEZGOTÓWKOWĄ NA KONTO BANKOWE OKRĘGU- powyższa forma obowiązuje do końca trwania epidemiiW przypadku podjęcia decyzji opłacenia składek w tej formie należy postępować w następujący sposób:
1. Wykonać telefon do skarbnika Koła (wykaz Kół z numerami telefonu znajduje się na stronie internetowej Okręgu) celem ustalenia rodzaju składki i wysokości opłaty. 2. Dokonać wpłaty na konto bankowe Okręgu PZW w Gdańsku: <> Bank Millennium 71 1160 2202 0000 0001 7552 0735.<> W treści wpłaty należy wpisać imię i nazwisko, przynależność do kola wędkarskiego oraz rodzaj opłaconych składek. 3. Wpłata upoważnia wędkarza do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Gdańsku ( bez konieczności wklejania znaków) z zezwoleniem za rok 2019. Wędkarz podczas wędkowania musi posiadać wymienione zezwolenie, dowód opłaconej składki (można okazać go we telefonie komórkowym) oraz kartę wędkarską. 4. Po okresie karencji skarbnicy w kolach wkleją wędkarzom do legitymacji opłacone wcześniej składki, wydadzą zezwolenie wędkarskie na rok 2020, a pobiorą potwierdzenie zapłaty za wcześniej wykupione składki oraz zezwolenie 2019.


W przypadku nowowstępujących wędkarzy obowiązuje wpisowe zgodnie z Statutem PZW. Nowy członek PZW ma prawo skorzystać z powyższej metody opłacenia składek , a wówczas na łowisku będzie legitymował się kartą wędkarską, potwierdzeniem opłaty w tym i wpisowego, który zwalnia go na czas epidemii z posiadania zezwolenia. Następnie, po okresie karencji ma obowiązek zgłoszenia się do koła wędkarskiego z potwierdzeniem wykupionych składek celem zakupu legitymacji członkowskiej do której skarbnik koła wklei mu opłacone składki i wyda zezwolenie na rok 2020.
Na wędkarzach spoczywa obowiązek zgłoszenia się do kół wędkarskich w celu wklejenia do legitymacji wędkarskich znaków składek oraz otrzymania zezwolenia na rok 2020 w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia zakończenia epidemii i ogłoszenia tej daty w odrębnym komunikacie PZW zamieszczonym na stronie internetowej. Po przekroczeniu wyznaczonej daty tracą ważność dopuszczone na czas epidemii zezwolenia-potwierdzenia przelewów, a brak składek w legitymacji członkowskiej i zezwolenia na rok 2020 będzie traktowane na łowisku jak kłusownictwo.

Prezes Zarządu Okręgu
Mieczysław Górski

W przypadku wybrania takiej formy dokonania opłat na 2020 rok proszę dzwonić do mnie o każdej porze.

Mój telefon; 507 694 679

skarbnik Mietek


W miesiącu kwietniu będę czekał na Was w siedzibie koła, na ul. Okrzei 4, szóstego i dwudziestego dnia.